Personvern

Denne informasjonen innhentes av banken for å kunne ta kontakt med deg på bakgrunn av denne henvendelsen. Opplysningene bli slettet etter gjeldende rutiner hos oss.

Spørsmål om personvern?

Dersom du ønsker informasjon om dine rettigheter rundt blant annet sletting, innsyn, klage og samtykke finner du det på vår personvernside.