Personvern

Desse opplysningane vert innhenta av Tysnes Sparebank for å kunne ta kontakt med deg på bakgrunn av denne førespurnaden. Opplysingane vert sletta etter gjeldande rutinar hos oss.

Spørsmål om personvern?

Dersom du ønskjer informasjon om rettane dine noe greier gjeldande mellom anna sletting, innsyn, klage og samtykke, finn du det på personvernsida vår.